Institutul Clinic Fundeni va implementa proiectul LIVE(RO)3 Plan Strategic Integrat: Dezvoltare, Monitorizare

Institutul Clinic Fundeni în calitate de Beneficiar va implementa pe o durată de 40 de luni, în perioada 30.04.2024 - 30.08.2027 proiectul “LIVE(RO)3 Plan Strategic Integrat: Dezvoltare, Monitorizare și Control al Calității în Screeningul Bolilor Hepatice Cronice”, cod SMIS 317713. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Sănătate (POS), Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 15.883.859,80 LEI (cincisprezece milioane optsute optzeci și trei de mii opt sute cincizeci și nouă de lei, optzeci bani). Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) este 12.832.300,890020 LEI, reprezentând 80,79% din valoarea proiectului, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.346.385,54 LEI, reprezentând 14,77 %, valoarea cofinanțării eligibile beneficiar 705.173,37 LEI, respectiv 4,44%.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea în condiții de eficacitate și eficiență a programului de screening pentru boli hepatice cronice în România, prin dezvoltarea și implementarea unui cadru metodologic standardizat și actualizat. Acest obiectiv va fi atins prin consolidarea capacității de formare a personalului medical, facilitarea unei comunicări eficiente între toate părțile implicate în screening, precum și modernizarea infrastructurii IT asociate registrului SEES. Proiectul urmărește, de asemenea, creșterea gradului de conștientizare în rândul populației cu privire la importanța screeningului pentru boli hepatice cronice și îmbunătățirea accesului la servicii de screening de înaltă calitate în întreaga țară, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români și la reducerea incidenței acestor afecțiuni.

Printre cele mai importante rezultate ale proiectului se află elaborarea cadrului metodologic pentru screeningul bolilor hepatice, a curriculei de formare pentru screeningul bolilor hepatice cornice, a criteriilor de calitate pentru servicii de screening, formarea a 800 de medici și asistenți medicali pentru screeningul bolilor hepatice cornice, dintre care 720 din regiuni mai puțin dezvoltate și 80 din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, înființarea rețelei Hepa-Link și interoperabilitatea SEES, registrul de hepatite dezvoltat în cadrul proiectului LIVE(RO) 1 cu alte registre/baze de date medicale funcționale.

Proiectul “LIVE(RO)3 Plan Strategic Integrat: Dezvoltare, Monitorizare și Control al Calității în Screeningul Bolilor Hepatice Cronice” este implementat de Institutul Clinic Fundeni în calitate de beneficiar alături de cei doi parteneri, Institutul Național de Sănătate Publică și Universitatea de Medicină și Farmacie ''Grigore T. Popa'' din Iaşi. Managerul proiectului este doamna Liliana Simona Gheorghe, Profesor Universitar Gastroenterologie și Hepatologie, UMF Carol Davila București, șef al secției a III a Gastroenterologie - Hepatologie Institutul Clinic Fundeni.

Date de contact ale Beneficiarului: Institutul Clinic Fundeni, șos. Fundeni 258, sector 2 www.icfundeni.ro; www.screening-insp.ro;  Tel. 021.317.21.94, Fax: 021.318.04.44

E-mail: secretariat@icfundeni.ro; screening.hepatite@gmail.com

Anexă la anunțul de presă

Lista rezultatelor așteptate în urma implementării proiectului:

 

R1: Cadru metodologic MS-BH elaborat si validat

R2: Curriculum de formare pentru screeningul bolilor hepatice cronice R3: Criterii de calitate pentru servicii de screening

R4: Modele standardizate de rapoarte privind rezultatele screeningului

R5: Metodologie de formare a personalului medical pentru boli hepatice cronice R6: Metodologia de selecție a membrilor grupului țintă

R7: 1 Plan de organizare al seminariilor de formare R8: 1 Lista de formatori avizata la nivel de proiect

R9: Suport de curs pentru screeningul bolilor hepatice cronice R10. 2 Contracte de serv. de organizare seminarii de formare R11. Creditarea programului de formare de catre CMR

R12. Creditarea programului de formare de catre Ordinul Asistentilor Medicali R13. 800 de dosare de inregistrare in grupul tinta complete

R14. 720 de membri grup tinta selectati din regiuni mai putin dezvoltate R15. 80 de membri grup tinta selectati din B-If

R 16. Liste de prezenta la cursurile de formare

R 17. 760 diplome de certificare EMC pt imbunatatirea competentelor (aprox. 95% din total selectati)

R 18. Consiliului stiintific constituit

R 19. Liste de prezenta fizic/online ale sedintelor consiliului stiintific

R 20. Set instructiuni emise de consiliului stiintific pentru implementarea standardizata a screeningului

R 21. Statut retea HEPA-LINK

R 22. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea B-IF

R 23. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Sud Muntenia

R 24. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Sud Est

R 25. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Sud Vest – Oltenia

R 26. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Centru

R 27. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Nord-Est

R 28. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Nord- Vest

R 29. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Vest

R 30. 1 Plan de comunicare dedicat HEPA-LINK

R 31. registru SEES actualizat/ completat cu aspectele specifice ficatului gras non alcoolic și bolii hepatice alcoolice

R 32. 1 Manual utilizare SEES actualizat

R 33. 1 Raport utilizatori SEES activi din proiectele de etapa II

R 34. Interoperabilitate SEES cu alte registre/baze de date medicale functionala R 35. Set teste functionalitate SEES

R 36. Baza de date persoane beneficiare de servicii de screening in boli hepatice cronice R 37. 1 Material informativ destinat sesiunilor de informare și diseminare SEES

R 38. Liste de prezenta la sesiuni de informare și diseminare a importanței și semnificației datelor medicale din registrul de screening

R 39. 1 Plan desfasurare sesiuni informare si diseminare SEES R 40. 1 Plan de monitorizare si raportare a datelor proiectului R 41. 1 Set de instrumente de monitorizare

R 42. 36 Rapoarte lunare de monitorizare

R 43. 1 Procedura interna privind protectia datelor cu caracter personal

R 44. 1 Procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal R 45. 36 Rapoarte de evidenta GDPR

R 46. 1 Plan de management

R 47. cereri de prefinantare validate de finantator R 48. cereri de rambursare validate de finantator R 49. Rapoarte de progres validate de finantator

R 50. 40 seturi de documente de ședințe lunare de proiect finalizate cu minute și liste de prezența

Institutul Clinic Fundeni va implementa proiectul LIVE(RO)3 Plan Strategic Integrat: Dezvoltare, Monitorizare și Control al Calității în Screeningul Bolilor Hepatice Cronice cod SMIS 317713

Institutul Clinic Fundeni în calitate de Beneficiar va implementa pe o durată de 40 de luni, în perioada 30.04.2024 - 30.08.2027 proiectul “LIVE(RO)3 Plan Strategic Integrat: Dezvoltare, Monitorizare și Control al Calității în Screeningul Bolilor Hepatice Cronice”, cod SMIS 317713. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Sănătate (POS), Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 15.883.859,80 LEI (cincisprezece milioane optsute optzeci și trei de mii opt sute cincizeci și nouă de lei, optzeci bani). Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) este 12.832.300,890020 LEI, reprezentând 80,79% din valoarea proiectului, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.346.385,54 LEI, reprezentând 14,77 %, valoarea cofinanțării eligibile beneficiar 705.173,37 LEI, respectiv 4,44%.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea în condiții de eficacitate și eficiență a programului de screening pentru boli hepatice cronice în România, prin dezvoltarea și implementarea unui cadru metodologic standardizat și actualizat. Acest obiectiv va fi atins prin consolidarea capacității de formare a personalului medical, facilitarea unei comunicări eficiente între toate părțile implicate în screening, precum și modernizarea infrastructurii IT asociate registrului SEES. Proiectul urmărește, de asemenea, creșterea gradului de conștientizare în rândul populației cu privire la importanța screeningului pentru boli hepatice cronice și îmbunătățirea accesului la servicii de screening de înaltă calitate în întreaga țară, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români și la reducerea incidenței acestor afecțiuni.

Printre cele mai importante rezultate ale proiectului se află elaborarea cadrului metodologic pentru screeningul bolilor hepatice, a curriculei de formare pentru screeningul bolilor hepatice cornice, a criteriilor de calitate pentru servicii de screening, formarea a 800 de medici și asistenți medicali pentru screeningul bolilor hepatice cornice, dintre care 720 din regiuni mai puțin dezvoltate și 80 din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, înființarea rețelei Hepa-Link și interoperabilitatea SEES, registrul de hepatite dezvoltat în cadrul proiectului LIVE(RO) 1 cu alte registre/baze de date medicale funcționale.

Proiectul “LIVE(RO)3 Plan Strategic Integrat: Dezvoltare, Monitorizare și Control al Calității în Screeningul Bolilor Hepatice Cronice” este implementat de Institutul Clinic Fundeni în calitate de beneficiar alături de cei doi parteneri, Institutul Național de Sănătate Publică și Universitatea de Medicină și Farmacie ''Grigore T. Popa'' din Iaşi. Managerul proiectului este doamna Liliana Simona Gheorghe, Profesor Universitar Gastroenterologie și Hepatologie, UMF Carol Davila București, șef al secției a III a Gastroenterologie - Hepatologie Institutul Clinic Fundeni.

Date de contact ale Beneficiarului: Institutul Clinic Fundeni, șos. Fundeni 258, sector 2 www.icfundeni.ro; www.screening-insp.ro;  Tel. 021.317.21.94, Fax: 021.318.04.44

E-mail: secretariat@icfundeni.ro; screening.hepatite@gmail.com

Anexă la anunțul de presă

Lista rezultatelor așteptate în urma implementării proiectului:

 

R1: Cadru metodologic MS-BH elaborat si validat

R2: Curriculum de formare pentru screeningul bolilor hepatice cronice R3: Criterii de calitate pentru servicii de screening

R4: Modele standardizate de rapoarte privind rezultatele screeningului

R5: Metodologie de formare a personalului medical pentru boli hepatice cronice R6: Metodologia de selecție a membrilor grupului țintă

R7: 1 Plan de organizare al seminariilor de formare R8: 1 Lista de formatori avizata la nivel de proiect

R9: Suport de curs pentru screeningul bolilor hepatice cronice R10. 2 Contracte de serv. de organizare seminarii de formare R11. Creditarea programului de formare de catre CMR

R12. Creditarea programului de formare de catre Ordinul Asistentilor Medicali R13. 800 de dosare de inregistrare in grupul tinta complete

R14. 720 de membri grup tinta selectati din regiuni mai putin dezvoltate R15. 80 de membri grup tinta selectati din B-If

R 16. Liste de prezenta la cursurile de formare

R 17. 760 diplome de certificare EMC pt imbunatatirea competentelor (aprox. 95% din total selectati)

R 18. Consiliului stiintific constituit

R 19. Liste de prezenta fizic/online ale sedintelor consiliului stiintific

R 20. Set instructiuni emise de consiliului stiintific pentru implementarea standardizata a screeningului

R 21. Statut retea HEPA-LINK

R 22. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea B-IF

R 23. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Sud Muntenia

R 24. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Sud Est

R 25. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Sud Vest – Oltenia

R 26. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Centru

R 27. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Nord-Est

R 28. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Nord- Vest

R 29. Acorduri de colaborare cu autoritati/furnizori de servicii medicale locale pentru reteaua HEPA-LINK in regiunea Vest

R 30. 1 Plan de comunicare dedicat HEPA-LINK

R 31. registru SEES actualizat/ completat cu aspectele specifice ficatului gras non alcoolic și bolii hepatice alcoolice

R 32. 1 Manual utilizare SEES actualizat

R 33. 1 Raport utilizatori SEES activi din proiectele de etapa II

R 34. Interoperabilitate SEES cu alte registre/baze de date medicale functionala R 35. Set teste functionalitate SEES

R 36. Baza de date persoane beneficiare de servicii de screening in boli hepatice cronice R 37. 1 Material informativ destinat sesiunilor de informare și diseminare SEES

R 38. Liste de prezenta la sesiuni de informare și diseminare a importanței și semnificației datelor medicale din registrul de screening

R 39. 1 Plan desfasurare sesiuni informare si diseminare SEES R 40. 1 Plan de monitorizare si raportare a datelor proiectului R 41. 1 Set de instrumente de monitorizare

R 42. 36 Rapoarte lunare de monitorizare

R 43. 1 Procedura interna privind protectia datelor cu caracter personal

R 44. 1 Procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal R 45. 36 Rapoarte de evidenta GDPR

R 46. 1 Plan de management

R 47. cereri de prefinantare validate de finantator R 48. cereri de rambursare validate de finantator R 49. Rapoarte de progres validate de finantator

R 50. 40 seturi de documente de ședințe lunare de proiect finalizate cu minute și liste de prezența

melimeloparis.ro
evomag.ro driedfruits.ro/


manzara.ro
Booking.com

Ultimele stiri

Nu investiții în acțiunile de pe internet! O femeie din Călăraşi a pierdut 36.000 de lei în câteva clipe

Nu investiții în acțiunile de pe internet! O femeie din Călăraşi a pierdut 36.000 de lei în câteva clipe

Afacere cu morga spitalului! Trei asistenți medicali au fost prinși în timp ce primeau mită pentru a „elibera” cadavrele mai devreme

Afacere cu morga spitalului! Trei asistenți medicali au fost prinși în timp ce primeau mită pentru a „elibera” cadavrele mai devreme

ATENȚIE ȘOFERI! Restricțiile de circulație pe fondul Codului Roșu se mențin și joi, 18 iulie 2024, în 10 județe!

ATENȚIE ȘOFERI! Restricțiile de circulație pe fondul Codului Roșu se mențin și joi, 18 iulie 2024, în 10 județe!

Daniel Cristian Stan: Dăm startul celei mai importante etape de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Târgoviște!

Daniel Cristian Stan: Dăm startul celei mai importante etape de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Târgoviște!

Acțiune a poliției pe drumurile din județul Dâmbovița! Pentru ce au fost opriți conducătorii auto

Acțiune a poliției pe drumurile din județul Dâmbovița! Pentru ce au fost opriți conducătorii auto

Universitatea Valahia din Târgoviște - Facultatea de Drept și Științe Administrative își deschide porțile pentru o nouă sesiune de admitere

Universitatea Valahia din Târgoviște - Facultatea de Drept și Științe Administrative își deschide porțile pentru o nouă sesiune de admitere

Anunțul care dă fiori! România trece printr-o secetă pedologică severă

Anunțul care dă fiori! România trece printr-o secetă pedologică severă

Plecați la drum? Iată unde sunt amplasate radarele poliției dâmbovițene, marți, 16 iulie 2024

Plecați la drum? Iată unde sunt amplasate radarele poliției dâmbovițene, marți, 16 iulie 2024

Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 15 - 21 iulie 2024

Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 15 - 21 iulie 2024

COD ROȘU de CANICULĂ! Administrația Națională de Meteorologie a emis două mesaje de avertizare

COD ROȘU de CANICULĂ! Administrația Națională de Meteorologie a emis două mesaje de avertizare

Poliția Română a ieșit pe străzi: În caz de nevoie apelați 112

Poliția Română a ieșit pe străzi: În caz de nevoie apelați 112

Universitatea Valahia din Târgoviște, pe culmile succesului! Anunțul făcut de Rectorul Corneliu Sălișteanu

Universitatea Valahia din Târgoviște, pe culmile succesului! Anunțul făcut de Rectorul Corneliu Sălișteanu

ATENȚIE ȘOFERI! SUNT IMPUSE RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE DIN CAUZA TEMPERATURILOR RIDICATE

ATENȚIE ȘOFERI! SUNT IMPUSE RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE DIN CAUZA TEMPERATURILOR RIDICATE

Plecați la drum? Iată unde sunt amplasate radarele poliției dâmbovițene, sâmbătă, 13 iulie 2024

Plecați la drum? Iată unde sunt amplasate radarele poliției dâmbovițene, sâmbătă, 13 iulie 2024

ALERTĂ Urmează două zile de COD ROȘU de CANICULĂ! Sfaturile oficialităților pentru cetățeni

ALERTĂ Urmează două zile de COD ROȘU de CANICULĂ! Sfaturile oficialităților pentru cetățeni