fashiondays.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro

DÂMBOVIȚA Începând de mâine, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în spațiul p

HOTĂRÂREA nr. 165/10.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

 

          Având în vedere:

- prevederile Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 1090/07.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- Ordinul comun nr. 874/81/2020 al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa sub nr. 10070/10.10.2021, prin care a fost comunicată rata de incidenţă cumulată la 14 zile;

În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 165, comunicat spre analiză şi dezbatere membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 10 octombrie 2021;

          În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,

          Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 7,5/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Crevedia (8,91/1000 locuitori), Vlădeni (8,77/1000 locuitori) și Titu (7,54/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 7,5/1000 de locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.2. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 6/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Costeștii din Vale (6,41/1000 locuitori), Aninoasa (6,39/1000 locuitori) și Bilciurești (6,31/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.3. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 4/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Brezoaele (5,21/1000 locuitori), Dărmănești (5,12/1000 locuitori), Mătăsaru (4,78/1000 locuitori), Iedera (4,62/1000 locuitori), Gura Ocniței (4,52/1000 locuitori), Moreni (4,49/1000 locuitori) și Niculești (4,49/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.4. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Hulubești (3,85/1000 locuitori), Conțești (3,66/1000 locuitori), I.L. Caragiale (3,44/1000 locuitori), Răscăeți (3,18/1000 locuitori), Șotânga (3,12/1000 locuitori), Ulmi (3,09/1000 locuitori), Pucheni (3,03/1000 locuitori) și Cândești (3,02/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 4, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 4, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.5. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 2/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Gura Șuții (2,87/1000 locuitori), Potlogi (2,82/1000 locuitori), Finta (2,81/1000 locuitori), Tătărani (2,79/1000 locuitori), Morteni (2,61/1000 locuitori), Glodeni (2,42/1000 locuitori), Voinești (2,19/1000 locuitori), Perșinari (2,17/1000 locuitori), Produlești (2,12/1000 locuitori) și Ocnița (2,09/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.6. La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 2, începând cu data de 11.10.2021, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice închise, mijloace de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în toate spațiile publice deschise, în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1-5 vor informa de urgență persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punctul de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița își încetează aplicabilitatea.

Art.9. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – JudeţulDâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din următoarele unități administrativ-teritoriale: Crevedia, Vlădeni, Titu, Costeștii din Vale, Aninoasa, Bilciurești, Brezoaele, Dărmănești, Mătăsaru, Iedera, Gura Ocniței, Moreni, Niculești, Hulubești, Conțești, I.L. Caragiale, Răscăeți, Șotânga, Ulmi, Pucheni, Cândești, Gura Șuții, Potlogi, Finta, Tătărani, Morteni, Glodeni, Voinești, Perșinari, Produlești și Ocnița.

DÂMBOVIȚA Începând de mâine, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în spațiul public în unele localități

HOTĂRÂREA nr. 165/10.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

 

          Având în vedere:

- prevederile Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 1090/07.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- Ordinul comun nr. 874/81/2020 al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa sub nr. 10070/10.10.2021, prin care a fost comunicată rata de incidenţă cumulată la 14 zile;

În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 165, comunicat spre analiză şi dezbatere membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 10 octombrie 2021;

          În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,

          Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 7,5/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Crevedia (8,91/1000 locuitori), Vlădeni (8,77/1000 locuitori) și Titu (7,54/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 7,5/1000 de locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.2. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 6/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Costeștii din Vale (6,41/1000 locuitori), Aninoasa (6,39/1000 locuitori) și Bilciurești (6,31/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.3. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 4/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Brezoaele (5,21/1000 locuitori), Dărmănești (5,12/1000 locuitori), Mătăsaru (4,78/1000 locuitori), Iedera (4,62/1000 locuitori), Gura Ocniței (4,52/1000 locuitori), Moreni (4,49/1000 locuitori) și Niculești (4,49/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.4. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Hulubești (3,85/1000 locuitori), Conțești (3,66/1000 locuitori), I.L. Caragiale (3,44/1000 locuitori), Răscăeți (3,18/1000 locuitori), Șotânga (3,12/1000 locuitori), Ulmi (3,09/1000 locuitori), Pucheni (3,03/1000 locuitori) și Cândești (3,02/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 4, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 4, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.5. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 2/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Gura Șuții (2,87/1000 locuitori), Potlogi (2,82/1000 locuitori), Finta (2,81/1000 locuitori), Tătărani (2,79/1000 locuitori), Morteni (2,61/1000 locuitori), Glodeni (2,42/1000 locuitori), Voinești (2,19/1000 locuitori), Perșinari (2,17/1000 locuitori), Produlești (2,12/1000 locuitori) și Ocnița (2,09/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.6. La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 2, începând cu data de 11.10.2021, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice închise, mijloace de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în toate spațiile publice deschise, în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1-5 vor informa de urgență persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punctul de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița își încetează aplicabilitatea.

Art.9. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – JudeţulDâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din următoarele unități administrativ-teritoriale: Crevedia, Vlădeni, Titu, Costeștii din Vale, Aninoasa, Bilciurești, Brezoaele, Dărmănești, Mătăsaru, Iedera, Gura Ocniței, Moreni, Niculești, Hulubești, Conțești, I.L. Caragiale, Răscăeți, Șotânga, Ulmi, Pucheni, Cândești, Gura Șuții, Potlogi, Finta, Tătărani, Morteni, Glodeni, Voinești, Perșinari, Produlești și Ocnița.

melimeloparis.ro
otter.ro driedfruits.ro/


manzara.ro top-shop.ro

Booking.com

Ultimele stiri

O minoră este de negasit! Politistii cer ajutorul cetatenilor!

O minoră este de negasit! Politistii cer ajutorul cetatenilor!

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mesaj de atentionare hidrologică valabilă pentru județul Dâmbovița

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mesaj de atentionare hidrologică valabilă pentru județul Dâmbovița

Activități preventive de apărare împotriva incendiilor și anticorupție

Activități preventive de apărare împotriva incendiilor și anticorupție

Balastierele din mai multe județe au fost luate la PURICAT de oamenii legii! S-a lăsat cu sancțiuni usturătoare!

Balastierele din mai multe județe au fost luate la PURICAT de oamenii legii! S-a lăsat cu sancțiuni usturătoare!

Proiectele a 6 drumuri județene, depuse de CJD pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Proiectele a 6 drumuri județene, depuse de CJD pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

“Victimele traficului de persoane sunt ascunse sub ochii noștri”, campanie de conștientizare a traficului de persoane

“Victimele traficului de persoane sunt ascunse sub ochii noștri”, campanie de conștientizare a traficului de persoane

Săptămâna prevenirii traficului de persoane 18 – 22 octombrie 2021

Săptămâna prevenirii traficului de persoane 18 – 22 octombrie 2021

S-a tras cortina peste CORB Adventure DAYS 2021! Ediția a fost dedicată lui Adrian Cernea, pilotul decedat într-o competiție de off road

S-a tras cortina peste CORB Adventure DAYS 2021! Ediția a fost dedicată lui Adrian Cernea, pilotul decedat într-o competiție de off road

CJD - BULETIN RUTIER DÂMBOVIȚA Drumuri închise și trafic restricționat

CJD - BULETIN RUTIER DÂMBOVIȚA Drumuri închise și trafic restricționat

CJD - Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 18 - 22 octombrie 2021

CJD - Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 18 - 22 octombrie 2021

ATENȚIE Cod portocaliu de ploi în București și în 10 județe

ATENȚIE Cod portocaliu de ploi în București și în 10 județe

ȘOCANT O elevă de 16 ani a decedat SUBIT în timp ce se afla la școală

ȘOCANT O elevă de 16 ani a decedat SUBIT în timp ce se afla la școală

Stadion nou la Târgoviște! Președintele Corneliu Ștefan a prezentat proiectul în fața Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării

Stadion nou la Târgoviște! Președintele Corneliu Ștefan a prezentat proiectul în fața Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării

17 străzi din municipiul Târgoviște, cu o lungime de peste 12 km, vor fi reabilitate și modernizate în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”!

17 străzi din municipiul Târgoviște, cu o lungime de peste 12 km, vor fi reabilitate și modernizate în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”!

Percheziții de amploare în județul Prahova! Sunt vizate patru cabinete medicale și un centru de vaccinare

Percheziții de amploare în județul Prahova! Sunt vizate patru cabinete medicale și un centru de vaccinare