fashiondays.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro

HOTĂRÂRE privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unele unităţi a

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița

          Având în vedere:

- prevederile H.G. nr. 432/08.04.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţulDâmboviţa sub nr. 4586/04.05.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată la 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 116, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 4 mai 2021,

          În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionareaşi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

         

Art.1. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 1,5/1000 locuitori în următoarele unități administrativ-teritoriale: Doicești (2,12/1000 locuitori), I.L. Caragiale (1,95/1000 locuitori), Cândești (1,88/1000 locuitori), Uliești (1,75/1000 locuitori);

                    (2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 1,5/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 432/08.04.2021;

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) măsurile specifice intervalului menționat se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 05.05.2021;

          Art.2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăDâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unitați administrativ-teritoriale: Doicești, I.L Caragiale, Cândești, Uliești.

HOTĂRÂRE privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița

          Având în vedere:

- prevederile H.G. nr. 432/08.04.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţulDâmboviţa sub nr. 4586/04.05.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată la 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 116, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 4 mai 2021,

          În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionareaşi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

         

Art.1. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 1,5/1000 locuitori în următoarele unități administrativ-teritoriale: Doicești (2,12/1000 locuitori), I.L. Caragiale (1,95/1000 locuitori), Cândești (1,88/1000 locuitori), Uliești (1,75/1000 locuitori);

                    (2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 1,5/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 432/08.04.2021;

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) măsurile specifice intervalului menționat se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 05.05.2021;

          Art.2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăDâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unitați administrativ-teritoriale: Doicești, I.L Caragiale, Cândești, Uliești.

melimeloparis.ro
otter.ro driedfruits.ro/

manzara.ro top-shop.ro

Booking.com