fashiondays.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro

Hotărâre privind încetarea măsurii de carantină zonală pentru comuna Jilava, județul Ilfov

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, actualizat prin Ordinul Prefectului nr.

159/05.03.2021, întrunit în data de 17.04.2021, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem online,

având în vedere situația epidemiologică din comuna Jilava generată de virusul SARS-CoV-2,

care a dus la înregistrarea unei rate de infectare de 3.75 cazuri la 1000 de locuitori,

în conformitate cu:

- art.5 alin.(2) lit.d) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.7 alin.(5) şi art.12 alin.(1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în

domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic;

- art.3 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19;

- art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de

risc;

- art.3 alin.(4) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de

aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

- art.2, lit.a) şi d) și art.11 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ;

- analiza de risc a Direcției de Sănătate Publică a județului Ilfov nr. 3868 /16.04.2021, în

vederea ridicării măsurii de carantină zonală pentru comuna Jilava;

- avizul INSP cu numărul de înregistrare INSP/ CNSCBT 705/16.04.2021.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, convocat în ședință extraordinară în data

de 17.04.2021 cu prezență fizică la Instituția Prefectului- Județ Ilfov, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Având în vedere propunerea Direcției de Sănătate Publică a județului Ilfov cu nr. 3868

/16.04.2021, de ridicare a măsurii de carantină zonală, cu avizul negativ al INSP cu nr.

INSP/CNSCBT 705/15.04.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a respins

propunerea de prelungire a măsurii de carantină zonală pentru comuna Jilava.

Art.2 Începând cu data de 17.04.2021 ora 22:00, la nivelul comunei Jilava se vor aplica

măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării

de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situații de Urgență,

membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, precum și tuturor entităților

responsabile cu aducerea sa la îndeplinire de către Secretariatul Tehnic Permanent.

Hotărâre privind încetarea măsurii de carantină zonală pentru comuna Jilava, județul Ilfov

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, actualizat prin Ordinul Prefectului nr.

159/05.03.2021, întrunit în data de 17.04.2021, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem online,

având în vedere situația epidemiologică din comuna Jilava generată de virusul SARS-CoV-2,

care a dus la înregistrarea unei rate de infectare de 3.75 cazuri la 1000 de locuitori,

în conformitate cu:

- art.5 alin.(2) lit.d) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.7 alin.(5) şi art.12 alin.(1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în

domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic;

- art.3 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19;

- art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de

risc;

- art.3 alin.(4) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de

aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

- art.2, lit.a) şi d) și art.11 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ;

- analiza de risc a Direcției de Sănătate Publică a județului Ilfov nr. 3868 /16.04.2021, în

vederea ridicării măsurii de carantină zonală pentru comuna Jilava;

- avizul INSP cu numărul de înregistrare INSP/ CNSCBT 705/16.04.2021.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, convocat în ședință extraordinară în data

de 17.04.2021 cu prezență fizică la Instituția Prefectului- Județ Ilfov, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Având în vedere propunerea Direcției de Sănătate Publică a județului Ilfov cu nr. 3868

/16.04.2021, de ridicare a măsurii de carantină zonală, cu avizul negativ al INSP cu nr.

INSP/CNSCBT 705/15.04.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a respins

propunerea de prelungire a măsurii de carantină zonală pentru comuna Jilava.

Art.2 Începând cu data de 17.04.2021 ora 22:00, la nivelul comunei Jilava se vor aplica

măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării

de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situații de Urgență,

membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, precum și tuturor entităților

responsabile cu aducerea sa la îndeplinire de către Secretariatul Tehnic Permanent.

melimeloparis.ro
otter.ro driedfruits.ro/

manzara.ro top-shop.ro

Booking.com