fashiondays.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro
melimeloparis.ro

HOTĂRÂRE privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unele unităţi a

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița

          Având în vedere:

-  prevederile H.G. nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin H.G. nr. 348/25.03.2021;

- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 3648/06.04.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată la 14 zile.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 96, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 06 aprilie 2021,

          În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. (1) Se constată scăderea incidenței cumulate la 14 zile, sub 3,5/1000 locuitori, în următoarele unități administrativ-teritoriale: Văcărești (3,34/1000 locuitori), Voinești (3,21/1000 locuitori);

          (2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 3/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată prin H.G. nr. 348/25.03.2021, potrivit art. 2 din Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 85/27.03.2021, respectiv art. 2 din Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 87/29.03.2021.

                    (6) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) aplicarea măsurilor specifice intervalului menționat se va realiza până la expirarea termenului de 14 zile, prevăzut de art. 7 din Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 85/27.03.2021, respectiv până la data de 10.04.2021, pentru comuna Văcărești și cel prevăzut de art. 7 din Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 87/29.03.2021, respectiv până la data de 12.04.2021, pentru comuna Voinești.

Art.2. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori, în comuna Gura Foii (3,61/1000 locuitori);

(2) Unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 2 alin. (1) va aplica măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 3/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată prin H.G. 348/25.03.2021;

(3) În unitatea administrativ- teritorială prevăzută la art. 2 alin. (1) măsurile specifice intervalului menționat se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 07.04.2021;

      Art.3. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 1,5/1000 locuitori, în comuna Comișani (1,94/1000 locuitori);

                    (2) La nivelul unității administrativ-teritoriale prevăzută la art. 3 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 1,5/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată prin H.G. nr. 348/25.03.2021;

                    (3) În unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 3 alin. (1) aplicarea măsurilor specifice intervalului menționat se va realiza pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 07.04.2021;

          Art.4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unitați administrativ-teritoriale: Gura Foii, Văcărești, Voinești, Comișani.

 

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

HOTĂRÂRE privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița

          Având în vedere:

-  prevederile H.G. nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin H.G. nr. 348/25.03.2021;

- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 3648/06.04.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată la 14 zile.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 96, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 06 aprilie 2021,

          În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. (1) Se constată scăderea incidenței cumulate la 14 zile, sub 3,5/1000 locuitori, în următoarele unități administrativ-teritoriale: Văcărești (3,34/1000 locuitori), Voinești (3,21/1000 locuitori);

          (2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 3/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată prin H.G. nr. 348/25.03.2021, potrivit art. 2 din Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 85/27.03.2021, respectiv art. 2 din Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 87/29.03.2021.

                    (6) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (1) aplicarea măsurilor specifice intervalului menționat se va realiza până la expirarea termenului de 14 zile, prevăzut de art. 7 din Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 85/27.03.2021, respectiv până la data de 10.04.2021, pentru comuna Văcărești și cel prevăzut de art. 7 din Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 87/29.03.2021, respectiv până la data de 12.04.2021, pentru comuna Voinești.

Art.2. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori, în comuna Gura Foii (3,61/1000 locuitori);

(2) Unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 2 alin. (1) va aplica măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 3/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată prin H.G. 348/25.03.2021;

(3) În unitatea administrativ- teritorială prevăzută la art. 2 alin. (1) măsurile specifice intervalului menționat se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 07.04.2021;

      Art.3. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 1,5/1000 locuitori, în comuna Comișani (1,94/1000 locuitori);

                    (2) La nivelul unității administrativ-teritoriale prevăzută la art. 3 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 1,5/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată prin H.G. nr. 348/25.03.2021;

                    (3) În unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 3 alin. (1) aplicarea măsurilor specifice intervalului menționat se va realiza pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 07.04.2021;

          Art.4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unitați administrativ-teritoriale: Gura Foii, Văcărești, Voinești, Comișani.

 

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

melimeloparis.ro
otter.ro driedfruits.ro/

manzara.ro top-shop.ro

Booking.com